Investeringsstøtte, skatt og avskriving

Forholdet til skatt og avskriving når det gjeld støtte via Merkur-programmet er beskrive i Forskrift om virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte og regional transportstøtte (https://lovdata.no/forskrift/2014-06-17-807).

Geografisk verkeområde

Det geografiske verkeområdet er beskrive i §3 i forskrifta (https://lovdata.no/forskrift/2014-06-17-807/§3):

§ 3.Geografisk virkeområde

Distriktsrettet investeringsstøtte og regional transportstøtte kan tildeles i følgende kommuner:

Finnmark: Alle kommuner.

Troms: Alle kommuner.

Nordland: Alle kommuner.

Nord-Trøndelag: Alle kommuner med unntak av Levanger og Stjørdal.

Sør-Trøndelag: Tydal, Selbu, Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Meldal, Rennebu, Oppdal, Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Rissa, Agdenes, Ørland, Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne.

Møre og Romsdal: Aure, Smøla, Halsa, Rindal, Surnadal, Sunndal, Tingvoll, Gjemnes, Averøy, Eide, Sandøy, Midsund, Nesset, Rauma, Vestnes, Haram, Stordal, Stranda, Norddal, Ørsta, Volda, Sande, Vanylven.

Sogn og Fjordane: Alle kommuner.

Hordaland: Masfjorden, Fedje, Modalen, Vaksdal, Samnanger, Kvam, Voss, Granvin, Ulvik, Eidfjord, Ullensvang, Odda, Jondal, Kvinnherad, Tysnes, Fitjar, Etne.

Rogaland: Utsira, Kvitsøy, Sauda, Suldal, Hjelmeland, Lund, Sokndal.

Vest-Agder; Sirdal, Kvinesdal, Hægebostad, Audnedal, Åseral, Marnardal, Flekkefjord, Farsund.

Aust-Agder: Risør, Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, Åmli, Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle.

Telemark: Notodden, Kragerø, Drangedal, Nome, Bø, Sauherad, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje.

Buskerud: Nore og Uvdal, Rollag, Krødsherad, Sigdal, Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå.

Oppland: Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Nord-Fron, Sel, Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Gausdal, Vestre Toten, Søndre Land, Nordre Land, Sør-Aurdal, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Vang.

Hedmark: Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes, Våler, Trysil, Åmot, Stor-Elvdal, Rendalen, Engerdal, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Os.

Østfold: Rømskog, Marker, Aremark.

Skatteplikt/-fritak

Utviklingsstøtta via Merkur-programmet er skattepliktig.

Investeringsstøtta er skattefri for butikkar innafor det distriktspolitiske verkeområdet (https://lovdata.no/forskrift/2014-06-17-807/§6):

§ 6.Skattefri virksomhetsinntekt

Distriktsrettet investeringsstøtte etter retningslinjene for regionalstøtte og regional investeringsstøtte etter retningslinjene for gruppeunntak:

a) Regnes som skattefri virksomhetsinntekt. 1) 

b) Skal ikke trekkes fra kostpris ved beregning av årlige og totale avskrivninger. 2)

c)Regnes som en del av vederlaget ved salg av driftsmiddelet før det har gått fem år etter at det ble ervervet. 3)

  1. Jf. lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 5-31 bokstav a.

  2. Jf. skatteloven § 14-42 andre ledd siste punktum.

  3. Jf. skatteloven § 14-44 første ledd andre punktum.

Avskriving

Følgjande tilskot skal ikkje reknast som inntekt, jf. sktl. 5-31 bokstav a, og heller ikkje redusere avskrivingsgrunnlaget, jf. sktl. § 14-42 annet ledd bokstav a siste punktum:

  • Tilskudd som gis til investering i distriktene etter forskrift gitt av Kommunal og moderniseringsdepartementet 17. juni 2014 nr. 807 om virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte og regional transportstøtte.

  • Tilskudd til investeringer etter forskrift 19. desember 2014 nr. 1816 om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket, når tilskuddet gis til investering i kommune som omfattes av § 3 i forskrift 17. juni 2014 nr. 807 om virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte og regional transportstøtte.

For begge tilskotstypene gjeld at dei skal reknast som ein del av vederlaget dersom driftsmiddelet blir realisert innan fem år etter at det ble kjøpt, jf. sktl. § 14-44 første ledd annet punktum.

Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven): (https://lovdata.no/lov/1999-03-26-14).