Profilering av Merkur-butikken

Kokelv skilt m Anne Karin Olli 2.jpg

Statssekretær Anne Karin Olli i Kommunal- og moderniseringsdepartementet fikk æren av å skru opp det første Merkur-skiltet. Det skjedde på Nærbutikken Kokelv i Kvalsund i Finnmark.

Merkur_Flyer_Nynorsk_10x21cm- fram.jpg

Alle butikker som deltar i Merkur-programmet, skal profileres som Merkur-butikker. Butikkene skal få et lite skilt ved inngangsdøra som forteller at dette er en butikk som deltar i Merkur-nettverket og som er opptatt av å yte god service til lokalsamfunnet.

Merkur er godt kjent blant kjøpmenn som deltar i nettverket. Men programmet er lite kjent for kundene som nyter godt av den servicen som disse butikkene gir.

Formålet med profileringen er å synliggjøre Merkur-programmet som en hjelper for distriktsbutikkene. Det er et håp om at Merkur-merket skal fungere som et kvalitetsmerke. Kundene skal se at kjøpmannen er utviklingsorientert og kjøpmannen skal bli enda mer bevisst på sin rolle som lokal utviklingsaktør.

De fleste butikkene vil få et akrylskilt på 145x145 mm som skal plassert på husveggen, ved inngangsdøra. Noen butikker vil få et klistremerke på inngangsdøren. Joker-butikkene skal ha en Merkur-logo i totempålen ved inngangsdøra, som en del av kjedens nye profilprogram.

Det er trykt opp en flyer som informerer om Merkur og den rollen som Merkur spiller når det gjelder utvikling av butikk og lokalsamfunn. Flyeren skal ligge i kaffikroken eller ved kassen, slik at kundene kan finne den.

RESSURSER:
Slik skal Merkur-butikkene profileres
Merkur-skiltet
Flyer om Merkur-programmet    Bokmål   Nynorsk


Opplysningsskilt om butikk-tilbudet

Bulandet skilt.jpg

Merkur-programmet har i samarbeid med et reklamebyrå fått utviklet et stort opplysningsskilt som forteller hva slags tjenester som finnes i butikken. Skiltet kan utformes på ulike måter,  slik at kjøpmannen selv kan bestemme hva for tilbud eller tjenester han vil informere om.

Opplysningsskiltet har plass til opptil ni forskjellige tjenester eller aktiviteter.

Kjeden sin logo kan være med, på toppen av skiltet. Noen butikker har valgt å lyssette skiltet, slik at det blir synlig også på kveldstid.

Skiltet er laget som en rammekonstruksjon i aluminium og har en høyde på tre meter. Skiltet kan bestilles fra Embla Reklamebyrå og koster kr 19.400 eks mva.

RESSURSER:
Opplysningsskilt gjør butikken mer synlig
 

 

Logo for Merkur

Merkur_Logo_bredde.png

Her kan du laste ned logo for Merkur-programmet:

Merkur logo standard   pdf   png
Merkur logo kvadrat   pdf   png