Siste frist for påmelding til Handle lokalt

Har du husket å melde deg på lokalhandel-kampanjen? Fredag 27. september er siste frist for å bestille materiell til Handle lokalt. Årets kampanjedag er lørdag 19.oktober.

to plakater

NYTT MATERIELL: Merkur har fått laga nye plakater og nytt materiell for årets kampanje. Illustrasjon: Spiren Design

Slagordet for nærbutikk-dagen er det samme som tidligere: «Handle lokalt – velg nærbutikken». Men både plakater og ballonger har fått ny design. Det er også laget ny logo.

Målsettingen med kampanjen er å redusere handels-lekkasje og stimulere til mer lokal handel. Virkemiddelet er å lage en festdag for nærbutikken samtidig som det blir formidlet et budskap om hvor viktig butikken er - både som møteplass, servicesenter og salgssted for dagligvarer.

BLI MED PÅ KAMPANJEN: Meld deg på her

- Når du handler lokalt, er du med på å opprettholde nærbutikken og et levende lokalsamfunn. Vi ønsker å takke kundene for at de slutter opp om lokalbutikken. Samtidig vil vi utfordre de som handler lite lokalt, til å tenke over hva butikken betyr for bygda, sier seniorrådgiver Aina-Sofie Brox i Distriktssenteret.

Økende interesse

Merkurs årlige kampanje for lokal handel har blitt en suksess. Stadig flere butikker ønsker å delta, og kampanjen blir lagt merke til både i Butikk-Norge og Distrikts-Norge. Tallet på deltakende butikker har blitt doblet, fra 180 i 2013 til 400 i 2018.

- Målsettingen for 2019 er å få med 450 butikker, sier Aina-Sofie Brox som har hovedansvar for planlegging av årets kampanje.

Bokhandel-plakat

Knapt 40 bokhandler i distrikts-Norge deltok i kampanjen i fjor. Merkur legger opp til kampanje både for bokhandler og dagligvarebutikker også i år. For første gang er det laget egen plakat for bokhandel. Butikkene kan få materiell både på nynorsk og bokmål.

- Merkur jobber for å utvikle butikker i distrikta slik at de kan gi et best mulig tilbud til kundene sine. Men det er like viktig at folk som bur på bygda, bruker lokalbutikken sin i størst mulig grad. På den måten kan vi holde opp levende lokalsamfunn, som kan være attraktive også for ny bosetting, sier Aina-Sofie Brox.

Skjema for påmelding 2019 ligger på Merkurs nettside. Bestilt materiell vil bli sendt ut i første uka av oktober.

 PÅMELDING: HER KAN DU BESTILLE GRATIS MATERIELL