- Søk om investeringsstøtte fra Merkur

Stortinget har de siste årene økt løyvingene til Merkur-programmet, og for 2019 ligger det derfor godt til rette for å gi økonomisk støtte til oppgradering og utvikling av distriktsbutikkene. Dersom butikken oppfyller vilkårene for avstand og omsetning, er det gode muligheter for å få støtte til viktige investeringer.

Butikk med bensinstasjon

OMBO: Butikken på Ombo i Ryfylke har benyttet muligheten til å modernisere butikken ved hjelp av støtte fra Merkur-programmet.

Styret for Merkur har i vår opphevet flere av innstrammingene i regelverket som ble innført i 2017, da programmet hadde for lite midler til å dekke behovet for støtte til utsatte butikker.

Her er en oversikt over tiltak som vil gjøre det lettere for flere butikker å få god hjelp fra Merkur, slik at lokalsamfunnet kan få en enda bedre butikk:

 • Elektroniske hylleforkanter:
  Butikker med inntil 8 mill. kr om årsomsetning, kan nå få støtte til elektroniske hylleforkanter

 • Investeringer over flere år:
  Det er igjen mulig å søke om maksimal støtte (400.000 kr) over flere år, for eksempel i forbindelse med kjøp av butikkbygg gjennom seksjonering. Men det kan ikke søkes om støtte til samme investering flere ganger.

 • Egeninnsats og dugnad:
  For de aller minste butikkene kan egeninnsats eller dugnad regnes inn i kostnadsgrunnlaget for støtte.

 • Støtte fra kjeden:
  Dersom kjeden gir støtte til investeringer i en butikk, kan dette inngå som butikkens egenfinansiering.

 • Bruk av skjønn:
  I større grad enn tidligere vil styret kunne bruke skjønn ved vurdering av søknader som ikke helt klart er innenfor regelverket for støtte

Merkur jobber også for å forbedre dagens regelverk når det gjelder krav til omsetning og avstand til neste butikk. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt et forslag til endringer i regelverket (Merkur-forskriften) ut på høring, med 26.juli som svarfrist.

Dersom dette forslaget blir vedtatt, vil grensen for årsomsetning bli hevet fra 10 til 13 mill. kroner. Det blir også foreslått at det unntaksvis vil kunne bli mulig å få investeringsstøtte til butikker med 5-10 km avstand til neste butikk. Men hovedregelen vil fremdeles være at butikken må ha 10 km avstand til nærmeste alternative innkjøpssted. Maksimal årlig støtte er foreslått hevet fra kr. 400.000 til kr. 600.000

Endringer i regelverket for Merkur-støtte vil ifølge Kommunal- og moderniseringsdepartementet kunne bli innført i løpet av august. Eventuelle endringer vil ikke få tilbakevirkende kraft.

LES MER: Her er regelverket for økonomisk støtte fra Merkur-programmet (Merkur-forskrifta)