- Bli med på Merkurs brukerundersøkelse

Distriktssenteret er i gang med en spørreundersøkelse blant kjøpmenn som deltar i Merkur-programmet. Formålet med undersøkelsen er å avdekke hvilke behov kjøpmennene har for veiledning, kompetanse og påfyll av kunnskap.

mann på fjelltur

FORSKER: Førstelektor Lars Julius Halvorsen ved Høgskulen i Volda har fått hovedansvaret for den nye brukerundersøkelsen. Foto: Privat

To forskere ved Høgskulen i Volda, Finn Ove Båtevik og Lars Julius Halvorsen, har fått i oppdrag å gjennomføre brukerundersøkelsen.

Båtevik og Halvorsen har god kjennskap til Merkur etter at de i 2014 gjennomførte en omfattende evaluering av programmet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Videre utvikling

Merkur-programmet har vært evaluert flere ganger. Undersøkelsen som nå gjennomføres, skal ikke være en analyse eller evaluering av dagens program, men skal først og fremst handle om hvordan kjøpmennene ønsker at Merkur skal utvikle seg videre.

Forskerene vil sende ut et spørreskjema til alle Merkur-kjøpmenn, både innenfor dagligvare og bokhandel. Driverne vil få spørsmål om både hovedprogram, besøksordning, omstillingsordning, utviklingsprosjekt og konferanser.

De økonomiske støtteordningene vil ikke være tema for brukerundersøkelsen.

Nytt hovedprogram

Resultat fra undersøkelsen vil blant annet bli brukt som kunnskapsgrunnlag for arbeidet med revisjon av Merkurs hovedprogram. En rapport om spørreundersøkelsen skal være klar til 16.september.

Distriktssenteret og Merkur-konsulentene oppfordrer alle distriktskjøpmenn om delta i den elektroniske  brukerundersøkelsen.