Ragnvald Storvoll inn i Merkur-styret

Ragnvald Storvoll har fått plass i styret for Merkur-programmet. Storvoll bor i Dyrøy i Troms og er daglig leder i Nordavind Utvikling KF. Han har vært nestleder i fagrådet til Distriktsssenteret.

Mann som smiler

UTVIKLING: Ragnvald Storvoll har ledet mange prosjekter knytt til lokalsamfunnsutvikling.

Programstyret for Merkur var samlet til årets første møte i begynnelsen av februar. Hovedsaken på dette møtet var arbeidet med strategi for Merkur, som en viktig del av Distriktssenteret sitt arbeid framover.

Inge Ryan har fått fornyet tillit av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og holder fram som styreleder for Merkur. Ryan var tidligere fylkesmann for Nord-Trøndelag, men er nå rådmann for nye Namsos kommune.

Gunta Venge ble gjenvalgt som nestleder i Merkur-styret. Hun har vært daglig leder for Hellesøy landhandel i Øygarden i Hordaland,  men er nå prosjektleder for Snarkjøp-kjeden.

Kjøpmann John Karsten Hustveit har gått ut av styret. Han har blitt erstattet av Ragnvald Storvoll, som er daglig leder i Nordavind Utvikling KF i Dyrøy i Troms.

Utviklingsselskapet i Dyrøy arbeider for livskraftige lokalsamfunn med fokus på kompetanse- og næringsutvikling. Målet er å bidra til ei helhetlig samfunnsutvikling der effektivisering, digitalisering og sterkere intern samhandling står sentralt.

Ragnvald Storvoll er utdannet pedagog og har master i utdanningsledelse. Han er nå i sluttfasen av en doktorgrad i kunnskapsbaserte næringer, med utgangspunkt i utviklingsarbeid i Troms.

Ved å legge til rette for unge gründere og trekke unge med i planarbeid og utviklingsprosesser, skapes ei bærekraftig framtid.
— Ragnvald Storvoll

Gjennom vel 20 år har han ledet mange større program og prosjekter knyttet til lokalsamfunnsutvikling. Som forsker har Storvoll hatt særlig fokus på hvordan unge får større medvirkning.

- Ved å legge til rette for unge gründere og trekke unge med i planarbeid og utviklingsprosesser, skapes ei bærekraftig framtid. Enorme naturressurser og store opplevelser finner en mye av i distriktet. Ved å bidra til et sterkere samspill mellom aktørene, vil attraktive lokalsamfunn være gode å bo i, besøke og også drive næring i, sier Ragnvald Storvoll.