Alta gir driftsstøtte til distriktsbutikker

Alta kommune støtter opp om nærbutikkene sine. Vekstkommunen i Finnmark har gitt driftsstøtte til tre dagligvarebutikker i utkanten av kommunen i 20 år. - Nærbutikkene er uvurderlige for oss. Vi får mye igjen for den støtte som kommunen gir, sier næringsrådgiver Dag Arne Johannessen i Alta.

Næringskonsulent Dag Arne Johannessen_Alta kommune 2.jpg

SAMARBEID: Næringsrådgiver Dag Arne Johannessen (t.v.) i Alta kommune ser mange fordeler med å støtte opp om distriktsbutikkene. T.h. butikksjef Karin Pedersen ved Coop Kviby.

Ordningen med driftsstøtte til utsatte nærbutikker ble innført i 1998, etter vedtak i kommunestyret. Siden den gang har Alta kommune bevilget 40.000 kr årlig til hver av nærbutikkene i Korsfjord, Kvalsund og Kviby. Det siste vedtaket gjelder for perioden 2018-2020.

- Det har aldri vært noen diskusjon om dette. Vi ønsker å utvikle samarbeidet mellom kommunen og butikkene videre, sier næringsrådgiver Dag Arne Johannessen i Alta kommune.

- Disse pengene er svært kjærkomne for en bedrift som driver på marginene, sier styreleder Bente Foldvik ved Coop Kviby.

Tilsyn med eldre

Butikkene som får driftsstøtte, er små butikker med under 3 millioner kroner i dagligvareomsetning. Kommunen legger opp til at butikken skal fungere som kommunens forlengende arm i distriktet og de skal være villige til å ta på seg kommunale tilleggsoppgaver.

Butikken skal formidle kommunal informasjon og kunne utføre kommunale tjenester som hjelp til utfylling og innsending av skjema. Butikken skal også ha tilsyn med eldre og andre som har behov for tilsyn.

Det blir lagt opp til litt forskjellige avtaler med butikkene, avhengig av hvilke behov som er i lokalsamfunnet. Butikken i Kvalfjord har for eksempel tatt på seg varebestilling og levering til to isolerte bygdelag på øya Seiland. Utlevering av søppelposer er en annen oppgave. Butikkene tar også ansvar for å organisere opprydding gjennom Rusken-aksjon.

Viktig servicetilbud

Målsettingen med driftstøtten er å opprettholde og videreutvikle det servicetilbudet som butikkene gir til lokalsamfunnet.

- Et godt tjenestetilbud er en viktig forutsetning for å skape attraktive lokalsamfunn. Alta kommune ser det som en stor utfordring for mange lokalsamfunn å opprettholde tjenestetilbudet i områder der befolkningsgrunnlaget er lite, uttalte næringssjef Jørgen Kristoffersen da Alta kommunestyret gjorde vedtak om å holde fram med støtteordningen.

Kommunen er også opptatt av viktigheten av å ha et kontaktnett utenom sentrum av Alta.

Tøff konkurranse

Styret for Merkur-programmet fikk møte næringsrådgiver Dag Arne Johannessen på nærbutikken i Kviby, da styret var på rundreise i Finnmark i juni.

Butikksjef Karin Pedersen fortalte at Coop-butikken på Kviby opplever tøff konkurranse fra de store matvarekjedene i Alta, 35 km unna.  Men det lokaleigde samvirkelaget satser på utvikling av butikken og har fått modernisert butikklokalet med økonomisk støtte fra Merkur. Butikken har også fått på plass en liten lørdagskafe, som har blitt et samlingssted for de 150 innbyggerne.

Coop Nærkjøp Kviby.jpg

MODERNE BUTIKK: Samvirkelaget på Kviby har fått modernisert butikken, ved hjelp av økonomisk støtte fra Merkur-programmet.

Alta kommune er i prinsippet positiv til ekspertutvalgets forslag om å overføre mange statlige oppgaver til fylkeskommunene. Men Dag Arne Johannessen er bekymret over hva som vil skje med Merkur-programmet og den statlige støtten til distriktsbutikkene, dersom programmet blir overført til fylkeskommunen.

- Det er vi også, repliserte styreleder Inge Ryan i Merkur, som gav ros til Alta for sitt engasjement for utkantbutikkene i kommunen.