Årets butikk i Midt-Norge

Coop Marked Kjerknesvågen har fått pris som beste nærbutikk i Midt-Norge, etter en solid snuoperasjon. Samvirkelaget på Inderøy slet med røde tall i flere år, før butikksjef Nina Heimdal og styret tok tak i driften, økte omsetningen og bedret resultatet.

PRISVINNER: Daglig leder Nina Heimdal ved Copp Marked Kjerknesvågen fikk Merkurs pris for beste nærbutikk i Midt-Norge. T.v. Merkur-konsulent Stig Olson og t.h. styreleder Inge Ryan.

Prisen som årets nærbutikk ble utdelt av styreleder Inge Ryan i Merkur-programmet på en konferanse på Værnes tirsdag kveld, med 40 kjøpmenn fra Trøndelag, Nordmøre og Romsdal til stede.

Inderøy Forbruksforening ble etablert så tidlig som i 1870 og skal være en av de eldste samvirkelagene som fortsatt er i drift.

Butikken i den lille bygda Kjerknesvågen ved Trondheimsfjorden slet med underskudd i flere år. Men dersom ikke noen hadde foretatt en snuoperasjon, ville det bare være et tidsspørsmål før kroken ble satt på døra.

Våknet til live

Flere butikksjefer hadde prøvd å snu den negative utviklingen, uten å lykkes.  Da Nina Heimdal ble tilsatt som butikksjef for to år siden, gikk hun kritisk gjennom driften, i samarbeid med Merkur-konsulent Stig Olson. Sammen fant de mange lønnsomme forbedringsområder.

Samtidig ble det satt i gang en nødvendig opprustning med støtte fra Merkur. Butikken fikk nye kjøledisker og nytt gulv, kaffikroken ble skjermet og planløsningen ble endret.

Disse tiltakene gjorde til at butikken nærmest «våknet til live igjen» etter noen år i «dvale». Kundeantallet og snittsalget økte. Butikken ble omtalt mer positive ordelag – og omsetningen økte.

«Imponerende»

- Jeg er imponert over butikksjef og styre. De har tatt tak i driften og snudd en negativ trend til noe veldig positivt for bygda, sier Merkur-konsulent Stig Olson i en kommentar.

Butikken har fått flere lokale kunder, flere hyttekunder og flere båtkunder. Med nye planer for utvikling og investering ser framtiden lys ut.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har også sendt hilsen til prisvinneren:

- Jeg er glad for at pilene nå går riktig vei, både når det gjelder omsetning, fortjeneste og antall kunder. Jeg ønsker deg og butikken lykke til, og takker for den innsatsen du legger ned, sier kommunalministeren i sin hilsen til daglig leder Nina Heimdal.