Salgs-økning for små bokhandlere

Små bokhandlere kan få flere kunder ved å satse på forfatter-besøk og kultur-arrangement. Tre bokhandlere på Sørvestlandet har fått vekst i omsetningen og større oppmerksomhet i lokalsamfunnet etter å deltatt i et pilotprosjekt i regi av Merkur-programmet.

OPTIMISTER: Bokhandlerne Åshild Vere Jacobsen, Farsund, Laila Nesse, Sokndal, og Knut Helland, Ryfylke Bok og IT har fått en opptur. T.v. Merkur-konsulent Lars Helgeland.

Bokhandlene i Farsund, Suldal og Sokndal har fått ekstra hjelp til utvikle seg som en kulturell og sosial møteplass for sine lokalsamfunn. Bokhandlerne har både fått økonomisk støtte til mindre investeringer og faglig støtte fra Merkur-konsulent Lars Helgeland.

Alle tre bokhandlene har hatt nedgang i omsetningen de siste årene. Men nå har optimismen kommet tilbake. Farsund bokhandel hadde i fjor en salgsøkning på 4 prosent, etter fem år med tilbakegang. Horjen Sokndal noterte seg for en økning på 21 prosent, etter å ha fått tilbake salget av skolebøker. Ryfylke Bok og IT fikk en liten nedgang på boksalg, men samlet sett fikk bedriften en omsetningsvekst på 50 prosent.

- Dette er imponerende tall, når en tar hensyn til historiske tall og den generelle utviklingen i bok-bransjen. Alle tre bokhandlene gir prosjektet «Bokhandelen som sosial og kulturell arena» en stor den av æren for den positive utviklingen, sier Merkur-konsulent Lars Helgeland.

14 kultur-arrangement

Farsund Libris har satset sterkt på kultur-arrangement, både i bokhandelen og i andre lokaliteter. I fjor ble det gjennomført 14 arrangementer, med alt fra lokale forfattere til rikskjendiser som  Dag Otto Lauritzen, Cecilia Samartin og Per Fuggeli.

Responsen har vært god. 40-80 personer har deltatt på hvert arrangement, og boksalget har vært strykende.

Bokhandelen har fått økonomisk støtte til å kjøpe klappstoler og butikkinnredning på hjul, slik at det blir lettere å gjennomføre arrangement i butikk-lokalet.

Status som «litteraturhus»

Horjen Sokndal har utvidet butikk-lokalet for å få bedre plass både til bøker og arrangement. Ryfylke Bok og IT er i ferd med å etablere egen nettbutikk. Denne butikken har også fått større lokal handel til kommunen, etter flere møter mellom Merkur-konsulenten og kommunale representanter.

Alle bokhandlene har investert langt mer av egne midler til utstyr og gjennomføring av arrangement, enn det som de har fått i støtte fra Merkur.

De tre bokhandlene opplever at de har blitt mer synlige i lokalsamfunnet og at de har klart å profilere seg som kommunens «litteraturhus». Det har blitt et økt fokus og en økt bevissthet rundt den lokale bokhandelen både hos kommunen og folk flest.

Satse på faghandel

Merkur-konsulent Lars Helgeland som har arbeidet med distriktsbokhandlere gjennom Merkur Bok siden 2008, registrerer at mange bokhandlere sliter med fallende omsetning og dårligere lønnsomhet. Han mener at løsningen er å fokusere på fag og faghandel. Bøker er mer enn en vare. Bokhandelen har ansatte med fagkunnskap. Og bokhandelen er et møtested for kulturelt interesserte.

- Når bokhandelen profilerer seg som lokalt kulturhus og distanserer seg fra andre foretak som selger bøker, får også  både lokalbefolkningen og kommunene øyne opp for at den lokale bokhandelen er noe mer enn en vanlig butikk. Da kan også kommunen bli større kunder i bokhandelen, seier han.

Merkur-konsulenten mener at bokhandlene også må være opptatt av god salgsledelse. Det er viktig å  tilsette selgere som leser bøker,  og sørge for at disse er på jobb når det er mest kunder i butikken. Riktig sortiment og fokus på mersalg er også viktige element for en lønnsom bokhandel.

- Det som har skjedd i Farsund og de to andre stedene, har overføringsverdi til de andre distriktsbokhandlene som deltar i Merkur Bok. Dette gjelder spesielt gjennomføring av arrangement som skaper salg og mer bevisstgjorte kunder, sier Lars Helgeland.