Hederspris til samfunnsbygger

Nærbutikken Langangen i Porsgrunn har fått pris som beste nærbutikk på Søndre Østland. – Kjøpmann Oddbjørn Lia er en samfunnsbygger som bidrar sterkt til å opprettholde det gode livet i lokalsamfunnet i Langangen, sier kommunalminister Jan Tore Sanner i sin gratulasjon til prisvinneren.

STÅR PÅ: Oddbjørn og Inger Lia harjobbet mye for å utvikle butikken til å bli både en samlingsplass for bygda og en god dagligvarebutikk.

Det er Kommunaldepartementets program for utvikling av distriktsbutikker, Merkur-programmet, som har kåret Langangen Mat til Årets nærbutikk. Hedersprisen ble utdelt av Merkur-leder Helge Schei på en samling for 42 nærbutikk-kjøpmenn på Langesund Bad onsdag.

En sterk posisjon

Nærbutikken Langangen har en omsetning som er langt høyere enn det en skulle forvente for en butikk med så lite kundeunderlag. Butikken har heller ikke gjennomfartstrafikk av betydning. Likevel har butikken klart å øke omsetningen for hvert år og har nå en svært sterk markedsposisjon.

- Høy omsetning, rasjonell drift og aktiv markedsføring over flere år har gitt butikken en trygg og god økonomi som sikrer lokalbefolkningen fortsatt høy servicegrad og tidsmessig butikk i lokalsamfunnet, sier juryen som har valgt ut den lille butikken mellom Porsgrunn og Larvik.

Langangen var helt uten dagligvarebutikk da Oddbjørn Lia åpnet dørene for fem år siden. Etter den tid har utviklingen gått bare en vei. Nå ligger omsetningen på 15 millioner kroner.

Suksessen skyldes flere forhold. Kjøpmannen selv spiller en svært aktiv rolle i lokalsamfunnet og han har fått med seg dyktige medarbeidere i butikken.

MØTEPLASSEN: Kafétilbudet er en viktig del av konseptet for Nærbutikken Langangen.

Butikken har blitt hele bygdas møteplass, gjennom kafeen som er etablert. Her samles pensjonistene en fast ukedag etter først å ha gjennomført en tur i nærområdet. Kjøpmannen arrangerer også turer for både eldre og yngre, med egen buss.

Driver også sagbruk

Oddbjørn Lia er også sterkt engasjert i annen næringsvirksomhet. Sammen med kona Inger driver han Lia Sagbruk, med avdelinger både på Langangen og på Herøya.

Under utdelingen av prisen fikk kjøpmannen en personlig hilsen fra kommunalminister Jan Tore Sanner. Han viser til at nasjonale myndigheter er helt avhengige av ildsjeler som Oddbjørn Lia for å styrke tilgangen på grunnleggende tjenester for folk i distriktene.