Svensker på studietur til Merkur-land

Svensker på studietur til Merkur-land

Svenske distriktskommuner jobber aktivt med å lage serviceplaner der nærbutikken har en sentral rolle. Målsettingen er å utvikle lokale servicepunkt til beste for både innbyggere, tilreisende og lokalt næringsliv. Nylig var en gruppe svensker på studietur til Helgeland for å se hvordan Merkur og norske kommuner arbeider for å bygge opp under nærbutikken som lokalt servicesenter.

Read More

- Merkur må være en statlig oppgave

- Merkur må være en statlig oppgave

Lurøy kommune i Nordland er svært kritisk til forslaget om å legge ned Merkur og flytte oppgavene til fylkeskommunen.  Kommunen krever at Merkur-programmet blir opprettholdt som en statlig ordning. Dette er den mest hensiktsmessige måten å sikre at små butikker i distriktene får faglig kompetanse, veiledning til utvikling og økonomisk bidrag, sier Lurøy formannskap.

Read More

Merkur-programmet i fare for nedlegging

Merkur-programmet i fare for nedlegging

Merkur-programmet kan bli nedlagt. Ekspertutvalet som har vurdert nye oppgåver til fylkeskommunane, foreslår at Distriktssenteret blir nedlagt og at fylkeskommunane får ansvaret for senteret sine oppgåver. Det kan bety at også Merkur blir nedlagt som landsdekkande tilbod for distriktsbutikkar, ettersom det er bestemt at Merkur skal vere ein del av Distriktssenteret.

Read More