Små butikkar blir sett på sidelinja

Små butikkar blir sett på sidelinja

Nærbutikkar og andre lokale bedrifter blir ofte sett på sidelinja når kommunane skal stramme inn på regelverket for offentlege innkjøp. Fleire bedrifter i Forsand kommune i Rogaland har mista kommunen som storkunde. Lokalpolitikarar er uroa over at kommunen vel å kjøpa varer andre stader enn lokalt. Kjøpmann Rune Stangeland håper at kommunen nyttar sjansen til å endra innkjøpspraksisen sin før samanslåinga med nabokommunen Sandnes.

Read More

Butikken og fiskebruket er hjørnesteiner i Gamvik

Butikken og fiskebruket er hjørnesteiner i Gamvik

Uten butikk eller fiskebruk ville fiskeværet på Finnmarkskysten vært offer for fraflytting. Men etter at et islandsk selskap fikk i gang igjen det lokale fiskeforedlingsanlegget, har optimismen kommet tilbake til Gamvik. Nærbutikken spiller en svært viktig rolle som servicebedrift og møteplass for både unge og gamle.

Read More

Butikken er turistvert - kommunen betalar

Butikken er turistvert - kommunen betalar

Lokalbutikken fungerer som kommunes forlenga arm i arbeidet med å få fleire turistar til kommunen. Då er det ikkje urimeleg at kommunen betaler for butikkens vertskapsrolle. Øygarden kommune har gjort avtale om å betale 30.000 kr årleg for at Hellesøy landhandel har ansvar for turistinformasjon og WC-tilbod for tilreisande.

Read More

Svensker på studietur til Merkur-land

Svensker på studietur til Merkur-land

Svenske distriktskommuner jobber aktivt med å lage serviceplaner der nærbutikken har en sentral rolle. Målsettingen er å utvikle lokale servicepunkt til beste for både innbyggere, tilreisende og lokalt næringsliv. Nylig var en gruppe svensker på studietur til Helgeland for å se hvordan Merkur og norske kommuner arbeider for å bygge opp under nærbutikken som lokalt servicesenter.

Read More