Aktuelt
- Søk om investeringsstøtte fra Merkur

Stortinget har de siste årene økt løyvingene til Merkur-programmet, og for 2019 ligger det derfor godt til rette for å gi økonomisk støtte til oppgradering og utvikling av distriktsbutikkene. Dersom butikken oppfyller vilkårene for avstand og omsetning, er det gode muligheter for å få støtte til viktige investeringer.

Aktuelt
På studietur langs Sunnfjord-kysten

Merkur-styret har denne veka vore på studietur på Sunnfjord-kysten, saman med Merkur-konsulentane og tilsette i Distriktssenteret. Tema for studieturen var samarbeid mellom kommune, butikk og lokalsamfunn.

 

Få råd og hjelp

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur tilbyr opplæring og rådgiving og arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester. Programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Merkur er ein del av Distriktssenteret.


Søk om støtte

Merkur-programmet forvaltar fem støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklingsstøtte eller servicestøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg. Bokhandlane kan få utviklingsstøtte.


Finn din Merkur-konsulent


Følg Merkur på nett

Er du interessert i bygdeutvikling og butikkutvikling? Merkur tilbyr gratis nyheitsbrev kvar månad. Du kan også følge Merkur på Facebook.