Aktuelt
Varslar endringar i støtte-regelverket

Statsråd Monica Mæland varslar justeringar i regelverket for Merkur-støtte. – Det er ei klar målsetting at det skal vere best mogleg samsvar mellom løyvingar og regelverk, slik at flest mogleg av butikkane kan få støtte til utvikling og modernisering, seier kommunalministeren.

Aktuelt
Grasrotmidler holder liv i butikkens kafekrok

Grasrotmidler fra Norsk Tipping er gull verdt for mange lag og foreninger. I fjellbygda Skorovas bidrar grasrotmidlene til å sikre den utsatte nærbutikken. I fjor kom det inn hele 71.000 kroner gjennom den populære ordningen.

Untitled-2.png

Få råd og hjelp

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur tilbyr opplæring og rådgiving og arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester. Programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Merkur er ein del av Distriktssenteret.

Untitled-2.png

Søk om støtte

Merkur-programmet forvaltar fem støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklingsstøtte eller servicestøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg. Bokhandlane kan få utviklingsstøtte.


Finn din Merkur-konsulent