Aktuelt
Alta gir driftsstøtte til distriktsbutikker

Alta kommune støtter opp om nærbutikkene sine. Vekstkommunen i Finnmark har gitt driftsstøtte til tre dagligvarebutikker i utkanten av kommunen i 20 år. - Nærbutikkene er uvurderlige for oss. Vi får mye igjen for den støtte som kommunen gir, sier næringsrådgiver Dag Arne Johannessen i Alta.

Aktuelt
Merkur flyr høyt med Widerøe...

Merkur-programmet følger Widerøe i sommer. Når de reisende går om bord på flyet og setter seg ned for å bla i Widerøe-magasinet Perspektiv, får de møte en driftig distriktskjøpmann fra Nordland.

Untitled-2.png

Få råd og hjelp

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur tilbyr opplæring og rådgiving og arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester. Programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Untitled-2.png

Søk om støtte

Merkur-programmet forvaltar fem støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklingsstøtte eller servicestøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg. Bokhandlane kan få utviklingsstøtte.


Finn din Merkur-konsulent